Takapaneeli

Virtajohdon sisäänmeno (AC240V)
Kytke vahvistin ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Maadoittamattoman pistorasian käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä ja sähköiskun vaaran vikatilanteissa.
 
Sulake  (Fuse)
Vikatilanteessa sulake katkaisee vahvistimesta verkkovirran syötön. Sulaketta ei tarvitse vaihtaa sen lauettua, sillä se on automaattinen ja riittää kun siinä olevaa nappia painetaan. Jos kuitenkin sulake laukeaa usein, vahvistimessa on jokin vika. Ota tällöin yhteyttä vahvistimen valmistajaan. Vahvistin on mitä todennäköisimmin toimitettava huoltoon.
 
Putkikartta  (Tubes)
Voit vaihtaa vahvistimen putket itse seuraamalla tarkoin putkikartan sijoitteluohjetta. Putket saa korvata vain saman tyyppimerkinnän omaavilla putkilla. Vääränlaisten putkien käyttö voi johtaa vahvistimen rikkoutumiseen ja takuun purkautumiseen. Jos olet vähänkin epävarma, käänny ammattilaisen puoleen.
 
Jalkakytkimen liitäntä  (Foot switch)
Kytke jalkapolkimen johto tähän. Voit tehdä sen ainoastaan virran ollessa katkaistuna, sillä muuten aiheutat oikosulun vaaran. Tämä voi pahimmassa tapauksessa vaurioittaa vahvistinta. Näin tapahtuu myös vääränlaista johtoa käytettäessä. Ainoa oikea johto jalkapolkimelle on 6 mm stereoplugijohto. 
 
Kaiutinliitännät  (Speakers)
Kaksi ensimmäistä liitäntää ovat 4 ohmin liitäntöjä. Jos kytket vahvistimeen yhtä aikaa kaksi 8 ohmin kaiutinta, ne muodostavat yhdessä 4 ohmin rinnakkaisimpedanssin ja tällöin sinun on käytettävä näitä 4 ohmin liitäntöjä. Vahvistimen oma kaiutin on 16 ohminen, joten käytä 16 ohmin liitäntää. 
 
Periaatteessa muitakin liitäntöjä voidaan käyttää haettaessa erilaista pääteastesäröä, mutta tällöin on huomioitava, että pääteputkien (2xEL84) käyttöikä saattaa lyhentyä.
 
Tärkeää!
Käytä ainoastaan kaiutinjohdoksi valmistettua johtoa. Tavallinen kitarajohto ei missään nimessä kelpaa, sillä kaiutinlinjassa kulkee suuria virtoja, jotka vaurioittavat ohutta kitarajohtoa ja näinollen aiheuttavat vaaratilanteen vahvistimelle ja sitä käyttävälle henkilölle. Älä myöskään koskaan kytke putkivahvistimen virtaa päälle, ennen kuin olet varmistanut, että kaiutin on kytketty kunnollisesti kiinni. Ilman kaiutinta käytettäessä kallis päätemuuntaja voi vaurioitua. Tällainen toiminta aiheuttaa luonnollisesti myös takuun raukeamisen.
 
Triodi/Pentodi
EF86 on mahdollista kytkeä triodiksi tai pentodiksi. Soundi on erilainen ja pentodina putken vahvistus on suurempi. Vaihto tapahtuu potikan yhteydessä olevalla vetokytkimellä (tri/pent). Ennen kuin vedät tai painat kytkimestä, väännä gain nollaan. Tämä ehkäisee kaiuttimesta kuuluvan napsauksen ja säästää siis kaiutintasi ja korviasi. Myös vahvistimen takapaneelissa saattaa olla triodi/pentodi-vipukytkin. Tämä vaikuttaa pääteputkien toimintaan ja toimii tehonpuolittajana, mutta muuttaa myös soundia. Kun käytät tätä kytkintä, väännä ensin standby-kytkin nollaan samanlaisen napsauksen välttämiseksi.
 
Ultralinear
Tehonpuolitukseen käytetään joissakin Hehkuissa päätemuuntajan ultralinear-ominaisuutta. Sekin toimii takapaneelissa olevalla vipukytkimellä. Tätäkin käytettäessä pitää standby-kytkin kääntää nollaan.
 
Jalkapoljin
Joissakin Hehkuissa on mukana jalkapoljin, jolla käytetään esim. jousikaikua tai kanavanvaihtoa.  Jos polkimessasi on kaksi kytkintä, vahvistimen mukana tulee stereoplugijohto, joka kytketään takapaneelissa olevaan foot switch -liittimeen. Älä koskaan käytä tavallista kitarapiuhaa tähän tarkoitukseen, sillä se aiheuttaa oikosulun ja parhaimmassakin tapauksessa sulakkeen palamisen. Varmista siis, että johdossa on molemmissa päissä stereoplugit. Lisäksi plugien olisi syytä olla rungoltaan päällystettyjä tai muovikuorisia, sillä plugin näennäisessä maassa kulkee 9v:n jännite ja osuessaan esim. mikkitelineeseen voit tuntea pienen napsun huulissasi. Eli jos hukkaat tai rosvo vie jalkapolkimesi piuhan, teemme sinulle mielellämme uuden tarkoitukseen sopivan.